Pagpupugay at pagbati sa pagkatalaga ni Prof. Lenore Polotan-Dela Cruz bilang ika-13 na Dekano ng Kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan.
Mabuhay!