June 21, 2023 | STK: Sahod, Trabaho, at Karapatan. Talakayan sa Kalagayan ng Bayan

Batay sa International Trade Union Confederation (ITUC) Global Rights Index of 2022, ang Pilipinas ay muli na namang binansagan bilang isa sa pinakamasahol na bansa para sa kalagayan at karapatan ng mga manggagawa. Nananatiling mababa sa minimum wage at hindi nakabubuhay na sahod ang tinatanggap ng mga manggagawa. Ayon sa IBON Foundation, lalong pinapalaki ng implayson ang pagitan ng minimum wage at family living wage. Dagdag pa rito, ay ang laganap na kontraktwalisyon na nag-aalis ng karapatan ng mga manggagawa sa seguridad sa trabaho at nagkakait na matanggap ang mga karampatang benepisyo. 

Sa darating na Hunyo 30 papatak ang unang taon sa panunungkulan at sa Hulyo 24, 2023 naman ang unang State of the Nation Address (SONA) ni Pang. Ferdinand Marcos, Jr. Inaasahan ang kanyang ulat at plano para sa pangangasiwa at pagpapaunlad ng kalagayang pang-ekonomiya at pulitika ng ating bansa. Noong Mayo Uno, pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng manggagawa, nagpanukala ang Pangulo na pagbubutihin ng kanyang administrasyon ang pagbibigay ng oportunidad para mapabuti ang pamumuhay at kalagayan ng mga manggagawang Pilipino. 

Sa kontekstong ito, ang Research and Extension for Development Office (REDO) ng Kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan (CSWCD), Unibersidad ng Pilipinas Diliman, sa pakikipagtulungan sa DZUP Sikhay Kilos, ang programa sa radyo ng CSWCD, ay magsasagawa ng isang On Air at Online na Talakayan upang pag-usapan ang pambansang kalagayan ng mga manggagawa at ng Unibersidad ng Pilipinas. Bibigyang diin dito ang kampanya laban sa kontraktwalisasyon at pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa at kung bakit ito ay mga lehitimong panawagan at karapatan. REDO Forum: Suara Babai: Remembering Jabidah Massacre, 18 March 2023

Suara Babai:

Remembering Jabidah Massacre and the stories and wisdom of Bangsamoro women

in the struggle for liberation and right to self-determination

18 March 2023 | 10AM

March 18 is a heroic date for the Bangsamoro people. It is the day for the commemoration of the Jabidah Massacre, the execution 55 years ago of a number of Moro youth who were commissioned for a military covert operation (Operation Merdeka) to take over the island of Sabah in Malaysia.

It is also the celebration of the Bangsamoro Freedom Day, the recognition that Jabidah massacre sparked the consciousness of the Bangsamoro people to pursue the struggle for self-determination and formed a liberation movement for secession.

The Jabidah Massacre is a reminder of the historical atrocities of the Philippine government in general, and former Philippine President Ferdinand Marcos Sr. in particular, to the Bangsamoro people. This was followed by the Manili massacre in 1971 where 70 people were killed inside their mosque in Carmen, North Cotabato.

Other massacres happened during Martial Law period that claimed more than 200,000 lives, ravaged Moro communities and caused the displacement and migration of half a million Bangsamoro people to other provinces in the country and to Sabah, Malaysia. To this day, the Bangsamoro people are still waiting for the recognition, justice and restitution for the victims.

Worse, there is a growing movement under the Marcos Jr. administration that seeks to revise, to the point of deny, the atrocities committed by Marcos Sr. before and during Martial Law.

In these narratives, little is known about the roles that Bangsamoro women played in the history of the Bangsamoro struggle. Bangsamoro women are always portrayed as the victims, helpless and vulnerable. The accounts of how Bangsamoro women fought alongside Bangsamoro men in the fight to defend their communities are frequently left out by storytellers and movement leaders.

Hence, there is a need to highlight the stories of the roles that the Bangsamoro women played in the Bangsamoro struggle and their contribution to the Filipino peoples struggle in general. There is also a need to highlight the situation and concerns of the displaced Bangsamoro women in Metro Manila who were forced to evacuate from their communities in Mindanao due to conflict.

In line with this, the Research and Extension for Development Office of the College of Social Work and Community Development will hold a forum and consultation, “Suara Babai: Remembering Jabidah Massacre and the stories and wisdom of Bangsamoro women in the struggle for liberation and right to self-determination” on March 18, 2023 from 10:00am to 3:00pm.This forum and consultation aims to encourage Bangsamoro women to speak out and identify their actual and perceived role(s) and contribution(s) to the struggle for liberation and self-determination. It also hopes to document these stories and promote them publicly as part of our commitment to help empower the Bangsamoro women.

This forum is part of our contribution to the month-long celebration of the recognition of women’s rights and struggle.

CSWCD REDO Public Forum: Katungod: Analysis and CSO Report Back on the Universal Periodic Review on Human Rights

Nitong Nobyembre, naganap sa Geneva, Switzerland ang 4th cycle ng Universal Periodic Review (UPR), isang mekanismo ng United Nations upang makita ang rekord sa pagtalima sa karapatang pantao ng mga kasaping estado sa ilalim nito. Isa ang gobyerno ng Pilipinas na nagbahagi ng ulat nito tungkol sa pag-iral ng karapatang pantao sa bansa. Ang UPR ng Pilipinas ay batay sa mga ipinasang report ng gobyerno, ng mga UN human rights experts, treaty bodies at iba pang entidad, mga stakeholder kabilang ang Commission on Human Rights at mga NGOs. 

Ayon sa ulat ng Gobyerno ng Pilipinas sa UN Council, ang bansa ay mayroong “isang maunlad, masigla at participative na demokratikong espasyo.” Ngunit sa datos na inilabas ng Philippine UPR Watch, nakapagtala ng mga paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng administrasyon ng Dating Pangulong Rodrigo Duterte, mula Hulyo 2016 hanggang Hunyo 2022 ng 481,918 forced evacuations, 442 extrajudicial killings (hindi pa kasama sa bilang ang drug-related EJKs), 1.341 illegal arrest and detention, 20,348 indiscriminate firings, 47,587 use of schools, medical, religious, and other public places for military purpose 574 frustrated extrajudicial killings, 20 enforced disappearances, 2,957 illegal arrest without detention, 233 victims of torture. Nakapagtala naman ang KARAPATAN, sa unang 100-araw ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ng 12 extrajudicial killings, 91 drug-war related killings, 4 victims of enforced disappearances, at 39 victims of illegal arrest. Ito ay sinuportahan ng United Nations Human Rights Council (UNHRC) sa paghikayat sa administrasyong Marcos Jr. na harapin ang mga paglabag sa karapatang pantao lalo na sa ilalim ng pamumuno ng Dating Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa paggunita sa ika-75 na Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao sa ika-10 ng Disyembre 2022, ang Research and Extension for Development Office (REDO) ng Kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan (CSWCD) ay maglulunsad ng isang pampublikong Forum “Katungod (Human Rights): Analysis and CSO Report Back on the Universal Periodic Review on Human Rights”, sa ika-6 ng Disyembre 2022, 1:00 to 5:00pm sa Bulwagang Tandang Sora. Layunin ng forum na ito na talakayin ang kasalukuyang sitwasyon ng karapatang pantao sa Pilipinas, mula sa punto de bista ng mga Civil Society Organizations (CSOs) at human rights defenders.

Inaanyayahan ang lahat na dumalo.