Matagumpay na naisagawa ang serye ng mga aktibidad para sa taunang Linggo ng CSWCD mula ika-16 hanggang ika-28 ng Pebrero 2019 na may temang Takder: Ipagdiwang ang Sama-Samang Pagkilos ng Sambayanan. Ang Takder ay mula sa salitang Iloko na ang ibig sabihin ay tumindig. Sinimulan ang pambungad na aktibidad sa pamamagitan ng isang simpleng salu-salo ng komunidad […]

  Dr. Claudio is the Dean of the College of Social Work and Community Development of the University of the Philippines.  She is a professor of the CSWCD’s Department of Women and Development Studies. Dr. Claudio is a doctor of medicine who also holds a Ph.D. in Psychology.  She is a graduate of the UP College of […]