June 21, 2023 | STK: Sahod, Trabaho, at Karapatan. Talakayan sa Kalagayan ng Bayan

Batay sa International Trade Union Confederation (ITUC) Global Rights Index of 2022, ang Pilipinas ay muli na namang binansagan bilang isa sa pinakamasahol na bansa para sa kalagayan at karapatan ng mga manggagawa. Nananatiling mababa sa minimum wage at hindi nakabubuhay na sahod ang tinatanggap ng mga manggagawa. Ayon sa IBON Foundation, lalong pinapalaki ng implayson ang pagitan ng minimum wage at family living wage. Dagdag pa rito, ay ang laganap na kontraktwalisyon na nag-aalis ng karapatan ng mga manggagawa sa seguridad sa trabaho at nagkakait na matanggap ang mga karampatang benepisyo. 

Sa darating na Hunyo 30 papatak ang unang taon sa panunungkulan at sa Hulyo 24, 2023 naman ang unang State of the Nation Address (SONA) ni Pang. Ferdinand Marcos, Jr. Inaasahan ang kanyang ulat at plano para sa pangangasiwa at pagpapaunlad ng kalagayang pang-ekonomiya at pulitika ng ating bansa. Noong Mayo Uno, pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng manggagawa, nagpanukala ang Pangulo na pagbubutihin ng kanyang administrasyon ang pagbibigay ng oportunidad para mapabuti ang pamumuhay at kalagayan ng mga manggagawang Pilipino. 

Sa kontekstong ito, ang Research and Extension for Development Office (REDO) ng Kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan (CSWCD), Unibersidad ng Pilipinas Diliman, sa pakikipagtulungan sa DZUP Sikhay Kilos, ang programa sa radyo ng CSWCD, ay magsasagawa ng isang On Air at Online na Talakayan upang pag-usapan ang pambansang kalagayan ng mga manggagawa at ng Unibersidad ng Pilipinas. Bibigyang diin dito ang kampanya laban sa kontraktwalisasyon at pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa at kung bakit ito ay mga lehitimong panawagan at karapatan. June 7, 2023 | Seminar on Enhancing Disability Sensitivity and Awareness

The Research and Extension for Development Office is inviting everyone to attend the Seminar on Enhancing Disability Sensitivity and Awareness on June 7, 1:00-5:00 pm at the CSWCD AVR.  Ms. Ana Fe Maravillas, the President of the Las Piñas Persons with Disability Federation Inc. will be the Resource Person for this seminar.
The seminar aims to
     · raise awareness about disabilities in society;
     · provide an understanding of the concepts of disability and disability rights;
     · equip participants with knowledge and skills to communicate and engage 
        with persons with disabilities; and
     · create an enabling environment for the inclusion of persons with disabilities.
 
Please pre-register at  https://bit.ly/REDODisabilitySensitivity 
 
Thank you!

May 4, 2023 | PJSD Volume 15 Launch and Research Forum

The College of Social Work and Community Development is proud to announce the launch and research forum of the Philippine Journal of Social Development (PJSD) Volume 15 on May 4, 2023, from 2:30 to 5:00 PM at the UP CSWCD Seminar Room.
For details, you may contact cswcdpjsd.upd@up.edu.ph

Doctor of Social Development (DSD) Lecture series : Mining Technological Transition : Exploring Processes and Paths Toward Sustainable Development in Small-scale Mining Communities | March 22, 2023, 5:30pm

The UP College of Social Work and Community Development, in cooperation with SD 399 class, is inviting everyone to attend the Doctor of Social Development (DSD) Lecture series on 22 March 2023, 5:30-8:00 PM via zoom.

Rowee Joy S. Decena, DSD will share her work on, “Mining Technological Transition: Exploring Processes and Paths Toward Sustainable Development in Small-scale Mining Communities,” in this round’s featured speaker. This
Prior registration is required for all attendees through this site: https://forms.gle/yBuQgMAhHzJWv86r8

REDO Forum: Suara Babai: Remembering Jabidah Massacre, 18 March 2023

Suara Babai:

Remembering Jabidah Massacre and the stories and wisdom of Bangsamoro women

in the struggle for liberation and right to self-determination

18 March 2023 | 10AM

March 18 is a heroic date for the Bangsamoro people. It is the day for the commemoration of the Jabidah Massacre, the execution 55 years ago of a number of Moro youth who were commissioned for a military covert operation (Operation Merdeka) to take over the island of Sabah in Malaysia.

It is also the celebration of the Bangsamoro Freedom Day, the recognition that Jabidah massacre sparked the consciousness of the Bangsamoro people to pursue the struggle for self-determination and formed a liberation movement for secession.

The Jabidah Massacre is a reminder of the historical atrocities of the Philippine government in general, and former Philippine President Ferdinand Marcos Sr. in particular, to the Bangsamoro people. This was followed by the Manili massacre in 1971 where 70 people were killed inside their mosque in Carmen, North Cotabato.

Other massacres happened during Martial Law period that claimed more than 200,000 lives, ravaged Moro communities and caused the displacement and migration of half a million Bangsamoro people to other provinces in the country and to Sabah, Malaysia. To this day, the Bangsamoro people are still waiting for the recognition, justice and restitution for the victims.

Worse, there is a growing movement under the Marcos Jr. administration that seeks to revise, to the point of deny, the atrocities committed by Marcos Sr. before and during Martial Law.

In these narratives, little is known about the roles that Bangsamoro women played in the history of the Bangsamoro struggle. Bangsamoro women are always portrayed as the victims, helpless and vulnerable. The accounts of how Bangsamoro women fought alongside Bangsamoro men in the fight to defend their communities are frequently left out by storytellers and movement leaders.

Hence, there is a need to highlight the stories of the roles that the Bangsamoro women played in the Bangsamoro struggle and their contribution to the Filipino peoples struggle in general. There is also a need to highlight the situation and concerns of the displaced Bangsamoro women in Metro Manila who were forced to evacuate from their communities in Mindanao due to conflict.

In line with this, the Research and Extension for Development Office of the College of Social Work and Community Development will hold a forum and consultation, “Suara Babai: Remembering Jabidah Massacre and the stories and wisdom of Bangsamoro women in the struggle for liberation and right to self-determination” on March 18, 2023 from 10:00am to 3:00pm.This forum and consultation aims to encourage Bangsamoro women to speak out and identify their actual and perceived role(s) and contribution(s) to the struggle for liberation and self-determination. It also hopes to document these stories and promote them publicly as part of our commitment to help empower the Bangsamoro women.

This forum is part of our contribution to the month-long celebration of the recognition of women’s rights and struggle.