Ginanap ang Araw ng Pagkilala sa mga Nagsipagtapos na mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan (CSWCD) noong Linggo, ika-30 ng Hunyo 2019 sa School of Statistics Auditorium, Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Ang tema ng naturang programa ay “BANYUHAY: Pagyabong ng Iskolar ng Bayan tungo sa pagkamit ng hustisyang panlipunan at […]

The 2019 CSWCD Student Council officers took their oath before the College Student Electoral Board (CSEB) last June 7, 2019 at the college conference room. CSWCD Dean Sylvia-Estrada Claudio administered the oath-taking of six members of the student council led by Tracey Jane Molina as chairperson. According to Molina, she is planning to foster camaraderie […]

The DSD Program partnered with the WWF, Bantay Gubat and the Dumagat community inside the Ipo Watershed for a 1-day tree planting activity inside the Ipo watershed. A quick instruction on how to plant the seedlings was provided by Manny Cruz, head of the Bantay Gubat Program. The team, composed of DSD and DCD faculty […]

The Research and Extension for Development Office (REDO) organized a voter’s education forum entitled “Dalâ na ang Pilipinas: Dalâ na sa Halalang Marumi, Marahas at Puro Pangakong Napako” last April 30, 2019 at the UP CSWCD Seminar Room. It was attended by the members of Pook Arboretum Neighborhood Association, Sangguniang Kabataan of Brgy UP Campus, […]

Assoc. Prof. Yolanda G. Ealdama receives the University Loyalty Service pin in recognition of her 15 years of service to the University as of December 2018. Dean Sylvia E. Claudio led the awarding ceremony last April 22, 2019 during the meeting of the College Executive Board (CEB) at the UP CSWCD Conference Room.  The University […]

Matagumpay na naisagawa ang serye ng mga aktibidad para sa taunang Linggo ng CSWCD mula ika-16 hanggang ika-28 ng Pebrero 2019 na may temang Takder: Ipagdiwang ang Sama-Samang Pagkilos ng Sambayanan. Ang Takder ay mula sa salitang Iloko na ang ibig sabihin ay tumindig. Sinimulan ang pambungad na aktibidad sa pamamagitan ng isang simpleng salu-salo ng komunidad […]

CSWCD Dean Sylvia Estrada-Claudio welcomed the students and faculty of the Nihon Fukushi University (NFU) for the two-week NFU-Philippine Exchange Program (NFU-PEP). In her welcome message, Dean Claudio stressed the importance of the long-standing partnership between the University of the Philippines College of Social Work and Community Development (CSWCD) and NFU.  The NFU-PEP serves as a […]