Taus-pusong pasasalamat sa matapat at hindi-matatawarang paglilingkod sa kolehiyo ng mga kasamahan at guro na kamakailan ay nagretiro na:
Mula sa Department of Community Development:
– Prof. Ma. Theresa V. Tungpalan
– Prof. Oscar P. Ferrer
– Prof. Emmanuel M. Luna
– Prof. Fermin P. Manalo, Jr.
– Prof. Maureen C. Pagaduan (In memoriam)
Mula sa Department of Social Work
– Dean Joyce T. Caragay
– Prof. Mary Lou L. Alcid
– Prof. Rainier V. Almazan
– Prof. Benilda B. Tayag
– Prof. Rosetta G. Palma
– Prof. Ma. Lyra T. Del Castillo
Mula sa Department of Women and Development Studies (DWDS)
– Dean Sylvia Estrada-Claudio
Pagpupugay at pagmamahal mula sa buong Komunidad ng CSWCD! 👏🏽👏🏽