Matagumpay na naisagawa ang serye ng mga aktibidad para sa taunang Linggo ng CSWCD mula ika-16 hanggang ika-28 ng Pebrero 2019 na may temang Takder: Ipagdiwang ang Sama-Samang Pagkilos ng Sambayanan. Ang Takder ay mula sa salitang Iloko na ang ibig sabihin ay tumindig. Sinimulan ang pambungad na aktibidad sa pamamagitan ng isang simpleng salu-salo ng komunidad […]

cswcd new logo

NO TO THE LOWERING OF THE MINIMUM AGE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY! CHILDREN ARE NOT CRIMINALS! Children, particularly from impoverished families are at grave risk under the Duterte Administration. They are among the victims in the government’s war on drugs either as direct targets and/or collateral damage. Now, the 17th Congress is reviving the failed 2016 […]