Matagumpay na naisagawa ang serye ng mga aktibidad para sa taunang Linggo ng CSWCD mula ika-16 hanggang ika-28 ng Pebrero 2019 na may temang Takder: Ipagdiwang ang Sama-Samang Pagkilos ng Sambayanan. Ang Takder ay mula sa salitang Iloko na ang ibig sabihin ay tumindig. Sinimulan ang pambungad na aktibidad sa pamamagitan ng isang simpleng salu-salo ng komunidad […]

CSWCD_WDS_Rosalinda_P_Ofreneo

Rosalinda P. Ofreneo, PhD She is currently a full professor handling courses in the Doctor in Social Development Program and the Department of Women and Development Studies.  She has a Bachelor’s Degree in Home Economics (major in Family Life and Child Development), a Master’s Degree in Communication, and a Ph.D. in Philippine Studies (focusing on […]