The UPD CSWCD Department of Women and Development Studies developed a Mental Health Briefing Paper for Quezon City Isolation Centers for Mild Suspected and Probable Cases: a brief guide for administrators for mental health support of staff and patients.

From August 29 to 30, the Department of Women and Development Studies hosted 11 Japanese graduate students and their supervisor in an immersion into the intersectional and gendered social development perspectives and practice as part of the decades-long partnership between the UP College of Social Work and Community Development (UP CSWCD) and the Graduate School of International Social Development of Nihon Fukushi University (NFU) in Japan. The UP organizing team was led by Associate Prof. Roselle Leah K. Rivera, while the NFU delegation was led by Prof. Naoto Noda.

Matagumpay na naisagawa ang serye ng mga aktibidad para sa taunang Linggo ng CSWCD mula ika-16 hanggang ika-28 ng Pebrero 2019 na may temang Takder: Ipagdiwang ang Sama-Samang Pagkilos ng Sambayanan. Ang Takder ay mula sa salitang Iloko na ang ibig sabihin ay tumindig. Sinimulan ang pambungad na aktibidad sa pamamagitan ng isang simpleng salu-salo ng komunidad […]