Abangan ang 2019 CSWCD Week sa darating na ika-26 hanggang ika-28 ng Pebrero. Ang tema para sa taong ito ay Takder*: Ipagdiwang ang Sama-samang Pagkilos ng Sambayanan.  Ilalabas sa susunod na linggo ang kumpletong detalye ng mga aktibidad.  *Ang Takder ay salitang Ilokano na nangangahulugan ng Pagtindig.