Orosa: Pagkilala sa Dakilang Siyentista at Bayani

| Written by CSWCD

Inihahandog ng Department of Women and Development Studies (DWDS) ang Orosa: Pagkilala sa Dakilang Siyentista at Bayani.

Abangan sa ika-21 ng Pebrero sa ganap na ika-2 ng hapon sa Bulwagang Tandang Sora ng CSWCD.