Isang Lahukang Pananaliksik sa Pagtuklas ng mga Proseso at Balangkas ng Pagsusuri ng Kapasidad at Burnerabilidad ng mga Kababaihan sa Panahon ng Kalamidad

| Written by CSWCD


MA Community Development Thesis Cover

Author: Jimenez, Ma. Corazon I.

Year: 1996

Title: Isang Lahukang Pananaliksik sa Pagtuklas ng mga Proseso at Balangkas ng Pagsusuri ng Kapasidad at Burnerabilidad ng mga Kababaihan sa Panahon ng Kalamidad