DAGYAW: Pagsusuri at Paglilinang ng mga Samahang Magsasaka ng MASIPAG -Visayas: Dokumentasyon, Talakayan, Rekomendasyon

| Written by CSWCD


MA Community Development Thesis Cover

Author: Felicia, Rimando E.

Year: 2011

Title: DAGYAW: Pagsusuri at Paglilinang ng mga Samahang Magsasaka ng MASIPAG -Visayas: Dokumentasyon, Talakayan, Rekomendasyon