Mabuhay CSWCD! Ikatlong gantimpala sa paligsahan ng parol!

| Written by CSWCD

Nakamit ng CSWCD ang ikatlong gantimpala sa paligsahan ng parol na ginanap noong ika-15 ng Disyembre 2014. Sa taong ito ang tema ng paligsahan ay “Pasundayag Diliman: Pag-uugat at Pagyabong”.

paligsahan ng parol

Ang parol ng kolehiyo ay may dalawang bahagi: ang binhi ng kaunlaran at ang pagdiriwang ng kolektibong kagalingan. Ang parol na ito ay nagpapakita na ang CSWCD ay bahagi sa pag-uugat ng binhi ng kaunlaran, na pinayabong ng pawis at dugo ng masang Pilipino – magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan, katutubo; pati na rin sa mga nakikiisang guro, kawani at estudyante. Halaw sa ritwal ng putong mula sa Marinduque, nagpupugay ang kolehiyo sa kolektibong kagalingan sa pagdiriwang ng mga tagumpay at patuloy na pakikibaka para sa mga karapatan sa kabuhayan, kalusugan, pabahay, kaligtasan, kapayapaan, pagkakapantay-pantay, at katarungan. Ito rin ay naglalarawan ng wagas na paglilingkod para sa bayan.

Photo gallery