Protesta ng CSWCD laban sa Pork Barrel

| Written by CSWCD

protesta laban sa pork barrel

Lumahok ang mga guro, REPS, kawani at estudyante ng CSWCD sa kilos protesta na tinawag na, “One Million March” laban sa pork barrel noong ika-26 ng Agosto, 2013. Maaga pa lamang ay nagtipon na ang mga kasama mula sa UP, sabay-sabay silang nagtungo sa  Liwasang Bonifacio at nag-martsa papuntang Luneta para sumama sa panawagang pagtanggal sa prok barrel.  Naglabas din ng opisyal na pahayag ang Kolehiyo tungkol dito (official statement).  Nananawagan ang kolehiyo na, “dapat gamitin ang pondong nakalaan sa pork barrel (P25.4 bilyon para sa taong 2014) at sa mga lump sum appropriation sa mga batayang serbisyong panlipunan para sa kalusugan, edukasyon, pabahay, mass transport, imprastruktura sa kanayunan, at reporma sa lupa!”

Narito ang ilang larawan sa protesta.