2012 Pagkilala sa Magsisipagtapos

| Written by CSWCD

pagtatapos 2012

Kinilala ng Kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan ang mga magaaral nitong magsisipagtapos ngayong pang akademikong taon 2012, noong umaga ng ika-22 ng Abril sa Bulwagang Tandang Sora ng Kolehiyo. Iniharap ng College Secretary na si Dr. Aleli B. Bawagan kay Dr. Rosalinda P. Ofreneo, ang Dekana, ang limampu’t walo (58) na magsisipagtapos. Kinabibilangan ito ng 31 mula sa kursong BS Community Development , 9 mula sa kursong BS Social Work, 8 mula sa Master of Community Development, 3 mula sa Master of Social Work, at 7 mula sa Master of Arts in Women and Development. Mayroon ding 7 BS CD at 2 BS SW na nagkamit ng karangalan ng Cum Laude.

Para sa mga magsisipagtapos mula sa undergrad degrees, nagtamo ng may pinakamataas na grado si Kahlille Jolly L. Seranilla na magtatapos ng BS CD. Si Leavides D. Cabarrubias naman mula sa hanay ng Master of Women and Development Studies ay ang nagtamo ng pinakamataas na grado sa postgrad degrees.

Ang panauhing pandangal na nagbigay ng keynote speech ay si Bb. Evelyn Balais-Serrano. Si Bb. Serrano ay ang Asia-Pacific Coordinator ng Coalition for the International Criminal Court (ICC). Ibinahagi niya ang kanyang personal na karanasan ng pagsusumikap at pagtatagumpay na makapagtapos ng pag-aaral sa gitna ng limitadong kakayahan ng kanyang mga magulang na mapag-aral silang 8 magkakapatid. Kanya ring isinaad ang kanyang karanasan sa gawaing pagpapaunlad ng lipunan at pagsusulong sa karapatang pantao.
Binigyang diin niya sa kanyang pananalita ang karangalan at kabuluhan ng paggawa para sa sangkatauhan. Hinikayat niya ang mga magsisipagtapos na ito ang tunguhin at huwag ang pagsisilbi sa mga call centers. Binigyang pugay rin niya ang mga magulang na sumuporta sa kanilang mga anak na siya tapusin ang mga kursong nakasentro sa paglilingkod sa sambayanan at sa mundo. Sa huli, binati niya uli ang mga magsisipagtapos, ang kanilang mga magulang at kaibigan at mga propessor na kasama sa paghubog sa mga magsisipagtapos. (I-click ang link na ito para sa keynote speech ni Bb. Evelyn Balais-Serrano.)

Pagkatapos ng programa ay nagkaraoon ang munting salu-salo bago tumulak ang mga magsisipagtapos sa University of the Philippines Amphitheater para sa aktwal na programa ng kanilang pagtatapos, ang University Graduation. Ginagabayan ang grupo ng magsisipagtapos nina Prop. Justin Francis Leon V. Nicolas at Prop. John Erwin Bañez na pawing mga graduation marshalls.

I-click ang link para sa karagdarang mga larawan noong 2012 CSWCD Pagkilala sa Magsisipagtapos.