“CCTs: Pera o Bayong, Isang Pagpapalalim at Pagpapalawig ng Talakayan”

| Written by CSWCD

CCTs: pera o bayong

Ang Social Protection Cluster at Women and Development Class 201 ay nagsagawa ng isang forum- “CCTs: Pera o Bayong, Isang Pagpapalalim at Pagpapalawig ng Talakayan” sa Bulwagang Tandang Sora, UP CSWCD noong Setyembre 6, 2011.  Hangad ng talakayan  na ito na higit na malinawan ang lahat ukol sa mga isyung bumabalot sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (o 4Ps) ng pamahalaan.

Ang mga naging tagapagsalita ay sina Prop. Marivic Raquiza ng UP NCPAG at si G. Sonny Africa, Pinuno ng Pananaliksik ng Ibon  Foundation, Inc. Mula sa perspektibo ng karapatang pangkababaihan at gender equality and ginawang paglalahad ni Prop. Raquiza. Samantala, si G. Africa ay nagpahayag ng mga puna ukol sa 4Ps bilang epektibong stratehiya sa pagpapabawas ng kahirapan.

Si Christian Deloria (4Ps Focal Person, Monitoring and Evaluation Division, DSWD) ay ang tumayong Reactor na tumugon sa mga pagsusuri ng mga tagapagsalita at si Rommel Millora (4Ps Focal Person, Grievance and Reress Division, DSWD) naman ang sumagot sa mga katanungan ng mga tagapanood ukol sa mga problemang naranasan sa implementasyon.

Ang mga nagsidalo sa forum ay kaguruan at estudyante ng CSWCD at iba pang mga kolehiyo, mga kinatawan ng pangunahing sektor, NGOs, at POs.

 

by Rodelen Fornaleza, WD 201

Masdan ang iba pang litrato.