CSWCD Development Journal 2004

| Written by CSWCD

CSWCD Development Journal 2004

The Field Instruction Program in Community Development

cswcd-journal-2004

Click here to view the electronic version of the journal

The articles in this issue  present and analyze the experiences from four different fieldwork areas of  the field instruction program of the Department of Community Development.

 

Transforming Academic Requirement to Social Commitment


Sama-samang Pagtataguyod ng Paaralang Bayan Bilang Istratehiya sa Pag-oorganisa
Mga karanasan sa fieldwork sa South Daang Hari, Bagong Tanyag, Taguig

Ma. Theresa V. Tungpalan


San Roque Dam: Kaunlaran Kapalit ng Buhay at Karapatang Pantao?
Mga Karanasan at Aral Mula sa Pag-oorganisa at Pakikibaka laban sa San Roque Dam

by Aleli B. Bawagan, Lisa Marie J. Clemente, Ma. Corazon Jimenez-Tan


Lessons From Areas Affected by Disasters: Implications for Fieldwork Instruction Program in Community Development
by Emmanuel M. Luna


Institutionalizing Stakeholders’ Participation in the Early Childhood Care and Development Program in Bulacan
The Role of Community Organizing and Legislative Advocacy

by Oscar P. Ferrer