Specific Plan of Action

| Written by CSWCD

Pagtulak sa Pag-unlad ng Pasilidad
Sa loob ng konseho, bibigyang prayoridad ang pakikipag-usap sa administrasyon ng CSWCD upang mas mapahusay ang mga pasilidad sa loob ng kolehiyo. Igigiit natin ang mahusay na paggamit ng pondo upang mas matugunan ang mga pasilidad na kakailanganin.

Unity

Tiyak Ang Lingkod At Komunikasyon
Gagamitin ang lahat ng paraan upang lalong maipaabot at malaman ng bawat estudyante ng Unibersidad at ng iba pang tao ang patungkol sa oryentasyon ng kolehiyo.

Go Out for Real Action
Sportsfest at Teambuildings – Magkakaroon ng mga aktibidad na lalong magpapalakas sa relasyon at ugnayan ng mga estudyante, guro at iba pang empleyado ng kolehiyo.

Student Council  Website
Bahagi ng pagpapatampok sa kolehiyo ang pagiging bahagi ng pagpapanatili ng College website at pagmimintina ng facebook page, upang maging mas mabisa ang pagpapalaganap ng impormasyon patungkol sa Kolehiyo.

Freshies’ Delight: Orientation
Big Brother and Big Sister Program – Dito, lilinangin ang ating mga bagong kakolehiyo sa pamamagitan ng paggabay sa kanilang pag-aaral.

WELKAMAN 2011
Ipagpatuloy ang WELKAMAN na nakikitang magandang daluyan ng mas masaya at malakas na relasyon sa pagitan ng mga estudyante, guro at empleyado.

Empowerment

CHAR(ITeY)
Sa harap ng mga kalamidad sa bansa, dapat maging aktibo ang buong Kolehiyo sa pag-agapay sa mga nasalanta o naapektuhan. Hinihikayat ang pagbibigay serbisyo sa pamamagitan ng mga volunteer programs. Gawing handa ang mga estudyante para sa mga nasabing programa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Center for Disaster Preparedness.

IKR3 (Inang Kalikasan: Reduce, Re-use, Recycle)
Papaigtingin natin ang pagsusulong ng “greener” na kolehiyo. Sisiguraduhin natin ang pagiging “environment friendly” n gating kolehiyo.

Gender Sensitivity
Maalab na makikipag-ugnayan ang konseho sa mga institusyon sa loob at labas ng Unibersidad, gaya ng DGO (Diliman Gender Office), para mas lalong maipalaganap ang mga kaakibat na isyu tungkol sa kasarian.