Matagumpay na naisagawa ang serye ng mga aktibidad para sa taunang Linggo ng CSWCD mula ika-16 hanggang ika-28 ng Pebrero 2019 na may temang Takder: Ipagdiwang ang Sama-Samang Pagkilos ng Sambayanan. Ang Takder ay mula sa salitang Iloko na ang ibig sabihin ay tumindig. Sinimulan ang pambungad na aktibidad sa pamamagitan ng isang simpleng salu-salo ng komunidad […]

The key message is that human rights are not abstract concepts that have been imposed on us by the West. They are concrete day-to-day activities that make it possible for us to determine whether or not our quality of life befits human beings. Duty bearers, i.e., those in government, are bound by virtue of their position and authority to enable the exercise, protection and fulfillment of human rights by citizens. When they are remiss, Philippine history teaches us that segments of the citizenry muster the courage to organize and resist human rights violations in various ways and levels, starting from the margins.

CSWCD Dean Sylvia Estrada-Claudio welcomed the students and faculty of the Nihon Fukushi University (NFU) for the two-week NFU-Philippine Exchange Program (NFU-PEP). In her welcome message, Dean Claudio stressed the importance of the long-standing partnership between the University of the Philippines College of Social Work and Community Development (CSWCD) and NFU.  The NFU-PEP serves as a […]

Abangan ang 2019 CSWCD Week sa darating na ika-26 hanggang ika-28 ng Pebrero. Ang tema para sa taong ito ay Takder*: Ipagdiwang ang Sama-samang Pagkilos ng Sambayanan.  Ilalabas sa susunod na linggo ang kumpletong detalye ng mga aktibidad.  *Ang Takder ay salitang Ilokano na nangangahulugan ng Pagtindig.