paligsahan ng parol

Nakamit ng CSWCD ang ikatlong gantimpala sa paligsahan ng parol na ginanap noong ika-15 ng Disyembre 2014. Sa taong ito ang tema ng paligsahan ay “Pasundayag Diliman: Pag-uugat at Pagyabong”. Ang parol ng kolehiyo ay may dalawang bahagi: ang binhi ng kaunlaran at ang pagdiriwang ng kolektibong kagalingan. Ang parol na ito ay nagpapakita na ang CSWCD ay bahagi sa pag-uugat ng binhi ng kaunlaran, na pinayabong ng pawis at dugo ng masang Pilipino – magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan, katutubo; pati na rin sa mga nakikiisang guro, kawani at estudyante.