PJSD 2011 Volume 3

The Philippine has not recovered from the devastation brought by Typhoon Sendong in northern Mindanao cities of Cagayan de Oro and Align where about 1,153 died and 105 missing, when on January 5, 2012, another disaster happened in Compostela Valley, also in Mindanao.

pag-ibig sa tinubuang lupa

Binigyan ng pagpupugay ng CSWCD sina Purificacion “Puri” Pedro at Nina Magbitang sa isang programa na ginanap noong ika-21 ng Setyembre, 2012 kaugnay ng paggunita sa ika-40 anibersaryo ng Martial Law . Dumalo sa naturang pagtitipon sina Tsanselor Saloma, Dean Rosalinda Ofreneo, pamilya ni Puri Pedro, mga guro, estudyante at kawani ng CSWCD.

lito manalili

Magandang hapon po sa ating lahat!
Ang taong pinararangalan natin sa hapong ito ay biniyayaan ng buhay na makulay at makabuluhan – isang mahusay na guro at educator; mapagkalingang academic leader; may-akda ng ilang popular na libro sa pag-oorganisa at pagpapaunlad ng pamayanan; advocate, partisan, kasangga at kasama sa pakikibaka ng mga maralita: mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, katutubo, kabataan,nakatatanda, mga may kapansanan; gabay at adviser ng ’di-mabilang na NGO at POs; napakahusay na kwentista (an excellent storyteller); at higit sa lahat — mapagmahal at minamahal na anak, kapatid, kaibigan, asawa at ama.

participatory monitoring & evaluation training

A training on Participatory Monitoring and Evaluation of Development Projects was conducted by the Sikhay Kilos Development Association through the Research and Extension for Development Office (REDO) last August 15-17, 2012 at the CSWCD Seminar Room, UP Campus, Diliman, Quezon City. The training was attended by 15 participants from Child Fund, COSE, ERDA, GHD, ISIS, NTFP-TF, NYC, Sarelle Consultancy, OWWA, TVIRD, VIDES and World Vision.

cropped-cswcd-new-logo

The Community Development Society of the Philippines Inc. (CDSP), in coordination with the Department of Community Development, College of Social Work and Community Development (CSWCD) and Center for Asian Mission for the Poor (CAMP), invites community development practitioners, professionals and educators to the 3rdAsia Pacific Regional Conference on “People’s Collective Actions towards Rights, Freedoms, Securities” to be held October 22 – 24, 2012 at the CSWCD, University of the Philippines, Diliman, Quezon City.

seth papasin

My training and education from UPISWCD carried me on an epic journey from the expansive grounds of UP Diliman, to the bowels of squatter areas in Tatalon, QC and Tondo, Manila, to the deep jungles in Laguna, Rizal to a storied life in the corporate world of North America where I am now.