REDO Conducts Training on Basic CO

REDO and Sikhay Kilos Development Association successfully conducted a 3-day Training on Basic Community Organizing for Team Energy Foundation, Inc. (TEFI). The training was attended by 17 TEFI staff and partners. The training was held last 6-9 March 2012 at the TEFI Training Centre, in Roxas Boulevard, Pasay City.

The training course enhanced the participants’ knowledge, attitude and skills on community organizing for the partner communities to manage and sustain community-based programs. Dr. Oscar P. Ferrer, Dr. Emmanuel M. Luna, Prof. Rainier V. Almazan, Prof. Thelma B. Magcuro and Prof. Jocelyn T. Caragay served as resource persons for the training.

Mr. Roderick F. De Castro, Executive Director of TEFI expressed his gratitude and happiness over the successful completion of the training. Mr. De Castro is also enthusiastic to see how the participants would apply their learning in helping their partner communities. He is also looking forward to another learning venture in partnership with REDO and Sikhay Kilos.

Click here for more photos.

SANDIWA 2012: Fun, Learning, and Celebrating Life!

Since its inception in 2002, the Nihon Fukushi University Philippine Exposure Program tagged as “Sankatauhan: People’s Initiatives and Partnerships” has provided opportunities for the students of NFU to discover, learn, and understand the current political and economic situation, culture, and social development efforts in the Philippines.

On its 10th year, the NFU PEP Sankatauhan explored the theme, “Sandiwa sa Pagkalinga” (With One Spirit, We Care) from February 13 to 1 March 2012.

This year’s program was participated by 11 NFU students from the Faculty of International Social Welfare Development who were guided by Mr. Shinichi Nakamura and Prof. Teruhiko Yoshimura. They participated in lecture-discussions, community and agency visits, socialization activities with UP students, cultural and historical exposure activities, and interaction with Japanese development workers in the Philippines.

The program was both learning and fun. “Fun” has its own cultural expressions embodied in the everyday interactions and activities of the 17-day exposure program. Both fun and learning were instrumental in creating the NFU PEP 2012 a “happy” experience. A happy experience and atmosphere breed POSITIVE feelings not only to oneself but to others as well. The experience of learning and fun is more than just mere enjoyment but also a NURTURING and UNIFYING FORCE and a way to CELEBRATE LIFE.

Prof. Thelma Magcuro of the Department of Community Development served as Program Coordinator for this year’s NFU PEP. The support program staff included Raul Raquitico Jr., Meriam dela Cruz and Romano Antonio Wamil.

Quotes:
“When I go back to Japan, I want to expand relationships between me and my family, friends and community.” – Tomoe Sangawa

“This year’s theme “Sandiwa Ang Pagkalinga”, “with one spirit, we care” gave us very important message and insight to future development concept. We are always in the learning journey. This PEP is just a beginning for our students.”
– Prof. Teruhiko Yoshimura, Faculty Chaperone

(By: Buboy Raquitico and Matt Wamil)

Sikhay Kilos 3rd General Assembly

Last February 29, the CSWCD family once again gathered for the Sikhay-Kilos Development Association Inc.’s 3rd General Assembly held at the CSWCD Library. Highlights of the General Assembly consists of the President’s and the Treasurer’s reports on the updates and developments of the Association in the year that has passed. Prof. Rainer Almazan, the outgoing President of Sikhay reported on the major projects undertaken under Sikhay-Kilos during his term, as well as the revision of the Association’s by-laws. The Sikhay Financial report was presented by Prof. Nathalie Verceles, the outgoing treasurer of the Association.

Another highlight of the General Assembly was the election of the new set of BOT for Sikhay. The new Board of Trustees are Dr. Ma. Theresa V. Tungpalan as President, Prof. Ma. Linnea Tanchuling as Vice President, Prof. Rosalie Quilicol as the Treasurer, Ms. Catharine Adaro, Ms. Monette Manaay and Ms. Jane Demegillo. Dean Rosalinda Ofreneo acts as the Secretary General of the Association.

2012 Social Work Board Review Class

The Department of Social Work of the  College of  Social Work and Community Development ,  University of the Philippines, Diliman in cooperation with the  SIKHAY-KILOS Development Association, Inc .  will once again conduct the Social Work Board Review Class from 4-21 June 2012.

Registration fee*

  • Reservation Fee- 500 Php
  • Regular Registration fee- 5, 000 Php
  • Early bird/ group registration fee- 4,500 Php
  • UP students- 4,000 Php

* Early bird are those who will pay on or before 15 May 2012. Group registration are 10 students or more from just one (1) school of social work who will enroll in the review class.

For more details, please contact the following persons:

PROF. SALLY QUILICOL, MS. MONETTE MANAAY, or MS. CRISELDA VELASCO at  929-2477 and 929-8438.

 

Pres. Pascual’s Message at the Tandang Sora @ 200 Conference

Magandang araw sa inyong lahat!

Ang pagdiriwang ng katauhan, kabayanihan at kabuluhan ni Tandang Sora ay malaon nang hinihingi mula sa kasalukuyang henerasyon.

Liban dito, hinahanap din ang higit pang pananaliksik sa kanyang buhay at sa kanyang naging papel sa laban ng bayan upang lumaya sa dominasyong Espanyol. Higit na titingkad ang pagtatanghal ng buhay at gawa ni Tandang Sora kung palalalimin natin ang ating kaalaman at pag-unawa sa kanya.

Ngunit, alam natin, hindi pa man nagagawa ang malawak na pananaliksik, malaki nang bagay na humakbang tayo para buhayin ang ating kolektibong gunita at pagpapahalaga kay Tandang Sora sa enggrandeng paraan. Sapagkat totoo namang ang kanyang ambag sa pagkilos ng Katipunan ng mga Anak ng Bayan ay huwarang gawain—ang kusang ialay ang sariling lakas at sariling kabuhayan sa pagsulong ng kabutihan ng bayan, anuman ang panganib o kapahamakang haharapin, at kahit na siya’y lubhang matanda na.

Makabuluhan para sa ating Unibersidad ang naging tayo ni Tandang Sora bilang isang huwaran ng kabayanihan. Isinusulong ng aking administrasyon ang programa ng paglilingkod sa bansa ng ating Unibersidad. Tungo rito, kailangan natin ang mga imahen ng dalisay na pagkukusang-loob na maglingkod sa bayan. Kailangan ang mga pamantayan ng bukal-sa-pusong pagganap ng paghahandog ng sarili sa Bayan. Si Tandang Sora ay totoong naaangkop at napapanahon bilang huwaran ng wagas na pag-ibig sa Bayan.

Ang mga aral at kabuluhan ng kanyang buhay at pag-aalay ng sarili ay nararapat palitawin at palaganapin sa hanay ng taumbayan.
Sa panahon ngayon ng sari-sari at ‘di kanais-nais na pangyayari sa ating bansa, mahigpit ang pangangailangan nating buhayin ang ating pinahahalagaan
—our values—ng kabutihang-asal, pagkalinga at pagmamalasakit sa kapwa, at pagpapauna ng kabutihan nang nakararami bago ng sariling kapakanan.
Ang mga pagpapahalagang ito ay dapat patampukin sa mga aklat pang-Kasaysayan at pang-Sibika, nang sa gayon, ang kabataan ay mapuspos ng diwa ng mabuting pakikitungo sa kapwa, pagmamalasakit sa kabuuan, pagtitindig ng sariling puri—para sa ikararangal at ikalalakas ng Bansa.

Walang alinlangan, walang maliw, walang suko—ito ang naging pamantayan ni Tandang Sora sa kanyang paglilingkod sa bayan.
Hanggang sa huling mga sandali ng kanyang buhay, kasama na ang panahon ng kanyang deportasyon sa Guam, iginugol ni Tandang Sora ang kanyang sarili bilang huwaran ng pag-ibig sa Bayang Tinubuan.

Para sa Unibersidad at para sa malawak na taumbayan, harinawang ang kumperensyang ito ay magpatampok ng butihing buhay at gawa ni Melchora Aquino, dakilang Ina ng Himagsikang Pilipino, huwaran ng dalisay na pag-aalay ng sarili para sa ikabubuti at ikadadakila ng Bayang Pilipino.

Mabuhay si Melchora Aquino!
Mabuhay ang Unibersidad ng Bayan!
Mabuhay tayong lahat!

College of Social Work and Community Development